បន្ទប់ចំហាយទឹកធម្មតា។

  • Conventional vapor chamber for electronic products

    បន្ទប់ចំហាយទឹកធម្មតាសម្រាប់ផលិតផលអេឡិចត្រូនិច

    សម្ភារៈ:ជាធម្មតាធ្វើពីស្ពាន់

    រចនាសម្ព័ន្ធ៖បែហោងធ្មែញខ្វះចន្លោះដែលមានមីក្រូរចនាសម្ព័ន្ធ wick នៅលើជញ្ជាំងខាងក្នុង

    កម្មវិធី៖ម៉ាស៊ីនមេ កាតក្រាហ្វិកកម្រិតខ្ពស់ ស្ថានីយ៍មូលដ្ឋាន 5G លំហអាកាស ការដឹកជញ្ជូនផ្លូវដែក បណ្តាញថាមពល ការសាយភាយកំដៅឡាស៊ែរ យោធា និងផ្នែករងនៃផលិតផលទីផ្សារផលិតផលអេឡិចត្រូនិក។ល។